REGULAMIN

REGULAMIN BASENU SP113

 1. PŁYWALNIA KRYTA JEST OBIEKTEM SP 113 WE WROCŁAWIU.
 2. PŁYWALNIA CZYNNA JEST W DNI POWSZEDNIE OD 8.00 DO 22.00
 3. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN PŁYWALNI ORAZ ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA.
 4. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY, PRZEPISY „REGULAMINU”, NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZALECEŃ RATOWNIKÓW MOGĄ ZOSTAĆ WYPROSZONE Z OBIEKTU.
 5. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE ZAKAZ:
  • PALENIA TYTONIU I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH;
  • WNOSZENIA OPAKOWAŃ SZKLANYCH, OSTRYCH NARZĘDZI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH;
  • WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH;
  • WPROWADZANIE I PRZEBYWANIA ZWIERZĄT;
  • WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN ZDROWIA MOŻE STWARZAĆ ZAGROŻENIE UTONIĘCIA I NARAŻAĆ ZDROWIE INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI.
 1. DZIECI DO LAT 7 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PŁYWALNI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ.
 2. GRUPY ZORGANIZOWANE MUSZĄ MIEĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO INSTRUKTORA NA 15 UCZESTNIKÓW, ODPOWIEDZIALNEGO ZA SWOICH PODOPIECZNYCH PRZEZ CAŁY CZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE PŁYWALNI.
 3. INSTRUKTOR-OPIEKUN GRUPY PO WEJŚCIU NA HALĘ BASENOWĄ ZOBOWIĄZANY JEST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RATOWNIKIEM CELEM USTALENIA ZASAD KĄPIELI.
 4. KORZYSTANIE Z SZATNI JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH.
 5. UŻYTKOWNICY PŁYWALNI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZMIANY OBUWIA W  HOLU GŁÓWNYM NA OBUWIE TYPU PLAŻOWEGO
 6. NA HALI BASENOWEJ OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOWY I DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW CZEPKI KĄPIELOWE.
 7. KAŻDY UŻYTKOWNIK BASENU ZOBOWIĄZANY JEST PRZED WEJŚCIEM DO HALI BASENOWEJ DO UMYCIA CAŁEGO CIAŁA MYDŁEM POD NATRYSKAMI ORAZ ODKAŻENIA STÓP W BRODZIKU.
 8. NA TERENIE HALI BASENOWEJ ZABRANIA SIĘ:
  • BIEGANIA PO OBEJŚCIACH, DOJŚCIACH I SPYCHANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DO WODY;
  • SKAKANIA DO WODY Z ROZBIEGU;
  • KONSUMPCJI ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA TERENIE HALI BASENOWEJ;
  • WRZUCANIA DO WODY NACZYŃ, RESZTEK JEDZENIA I WSZELKICH PRZEDMIOTÓW OBCYCH;
  • NISZCZENIA WYPOSAŻENIA I ZANIECZYSZCZANIA WODY BASENOWEJ;
 1. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ OSOBOM, KTÓRYCH OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄ NA CHOROBY SKÓRY, GRZYBICĘ, BRODAWICĘ, RUMIEŃ, RÓŻĘ ITP., OTWARTE SKALECZENIA, CHOROBY ZAKAŹNE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY, BRAK HIGIENY OSOBISTEJ, PADACZKĘ, CZĘSTE INIEKCJE DOŻYLNE NA KOŃCZYNACH GÓRNYCH, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, AGRESYWNE ZACHOWANIE SIĘ.
 2. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA POWINNY KORZYSTAĆ Z PŁYWALNI ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ PO KONSULTACJI ZE SWOIM LEKARZEM. ZA SKUTKI ZDROWOTNE PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE PŁYWALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 3. WSZELKIE SKALECZENIA, URAZY ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DYŻURNEMU RATOWNIKOWI.
 4. ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH ODPOWIADA INSTRUKTOR PROWADZĄCY ZAJĘCIA.
 5. ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB INDYWIDUALNIE KORZYSTAJĄCYCH Z BASENÓW ODPOWIADAJĄ RATOWNICY.
 6. OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W SZATNI SPRAWUJĄ RODZICE.
 7. W CZASIE ZAWODÓW LUB INNYCH IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZATOR WYNAJMUJĄCY BASEN ODPOWIADA I ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKIM UCZESTNIKOM IMPREZY.
 8. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BASENU NIE MOGĄ PRZENIEŚĆ TEGO UPRAWNIENIA NA OSOBY TRZECIE.
 9. RATOWNIK PEŁNIĄCY DYŻUR W PŁYWALNI SPRAWUJE OGÓLNY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM „REGULAMINU” PŁYWALNI. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z BASENÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ICH NAKAZOM.
 10. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI PŁYWALNI POBIERANA BĘDZIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM.
 11. ZAJĘCIA NIEWYKORZYSTANE PODCZAS KURSU Z WINY UCZESTNIKA NIE PRZECHODZĄ NA KOLEJNY KURS, NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU PIENIĘDZY ZA NIEOBECNOŚĆ. W PRZYPADKU POWAŻNYCH CHORÓB, BĄDŹ HOSPITALIZOWANIA UCZESTNIKA W TRAKCIE TRWANIA KURSU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWROTU PIENIĘDZY ZA NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z OPIEKUNEM KURSÓW POD NR TEL. 605 530 252
 12. ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE WYPOSAŻENIA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE ODPŁATNOŚĆ W WYSOKOŚCI 100% WARTOŚCI SZKODY.
 13. KIEROWNICTWO PŁYWALNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGUBIONE NA TERENIE OBIEKTU PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE.
 14. KIEROWNICTWO PŁYWALNI NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI SPOWODOWANE NIE PRZESTRZEGANIEM REGULAMINU.
 15. SKARGI I WNIOSKI MOŻNA ZGŁASZAĆ CODZIENNIE POD NR TELEFONU 605530252

Aktualności

WEEKEND MAJOWY 2024

,
W długi weekend majowy 01-05/05/2024 basen SP 113 będzie nieczynny. Życzymy słonecznej pogody i udanego wypoczynku!
życzenia świąteczne

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech te dni będą czasem radości i odpoczynku oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Zajęcia nauki pływania

ZAPISY NA NOWY SEMESTR

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA NOWY SEMESTR NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ PO FERIACH ZIMOWYCH 29/01/2024 Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo https://plywam.com/basen-wroclaw-zapisy/ W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 71 7156576

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.